SKOK Chmielewskiego – lokaty

2009/11/14 o 01:44

skarbonka_mlotekSKOK Chmielewskiego oferuje swoim członkom 2 rodzaje lokat – lokaty o oprocentowaniu stałym i lokaty o oprocentowaniu zmiennym

Lokaty – oprocentowanie stałe:

Wódz lokat Wielka Stopa – jest to lokata o oprocentowaniu stałym wynoszącym nawet 6,8%. Lokatę tą można założyć na 3, 6, 9 i 12 miesięcy

Lokata terminowa – oprocentowanie stałe. Oprocentowanie tej lokaty wynosi od 1,5% w skali roku (dla lokaty 7 dniowej) do 5,2% w skali roku (przy lokacie 12 miesięcznej).

Lokaty – oprocentowanie zmienne:

Praktyczne Procenty – lokata 3, 6, 9 i 12 miesięczna. Oprocentowanie tej lokaty wynosi odpowiednio 6,7%, 6,8, 6,9%, 7,0% Dla członków kasy ze stażem w SKOK Chmielewskiego powyżej 36 miesięcy, oprocentowanie tej lokaty jest wyższe o 0,5%

Lokata „Depozytowe Szczyty” - jest to lokata promocyjna w SKOK Chmielewskiego. Możemy ją zawrzeć tylko na okres 24 miesięcy. Oprocentowanie wynosi 8,0% – dla członków ze stażem krótszym niż 24 miesiące w SKOK im. Z. Chmielewskiego oraz 8,3% – dla członków SKOK Chmielewskiego o co najmniej 24 miesięcznym stażu

Lokata rentierska – jest to lokata, z której odsetki wypłacane są co jakiś okres (w przypadku SKOK Chmielewskiego możemy wybrać okres jedno lub 3 miesięczny. Lokatę rentierską możemy zawrzeć na okres od 0,5 roku, do 10 lat. Oprocentowanie jest zmienne i wynosi w skali roku od 4,6% (lokata od 6 do 8 miesięcy z comiesięczną wypłatą odsetek) do 7,7% (lokata 10 letnia, co 3 miesiące następuje przekazanie odsetek na nasz rachunek)

Lokata systematycznego oszczędzania – umowę tej lokaty możemy podpisać na okres o 3 miesięcy do 10 lat. Minimalna miesięczna kwota lokaty to 10 zł. Efektywne oprocentowanie
lokaty systematycznego oszczędzania to od 4,5% do 8% w skali roku. Oprocentowanie tej lokaty może być podniesione o 0,15% dla członków SKOK Chmielewskiego o stażu członkowskim co najmniej 2 letnim

Lokata terminowa – oprocentowanie zmienne. Jest to lokata którą możemy zawrzeć na okres od jednego miesiąca aż do 10 lat!. Dla powyższych lokat efektywne roczne oprocentowanie wynosi od 4,1% (1-2 miesiące) do 8% (120 miesięcy). Oprocentowanie to, dla nowozawieranych umów, może być podniesione maksymalnie o 0,15%.

Rachunek Systematycznego oszczędzania Złoty Portfel to sposób na systematyczne oszczędzanie pieniędzy. Oprocentowanie tego rachunku wynosi od 8,6% do 8,9%. Comiesięczne wpłaty nie mogą być niższe niż 20zł.
Zerwania lokaty promocyjnej „Złoty portfel” skutkuje wypłatą tylko 20% odsetek należnych na dany dzień.

Sprawdź aktualne porównanie lokat bankowych.

 

SKOK Chmielewskiego – pożyczki
SKOK im. Z. Chmielewskiego ma bardzo szeroką ofertę pożyczek dla swoich członków . Pożyczka Wakacyjna Prymus, Pożyczka Wakacyjna Wakacje na Piątkę, pożyczka konsumencka Wiele Możliwości, pożyczka „Zawsze Pierwsza", pożyczka konsumencka Pożyczkowa ...
Czytaj więcej
SKOK Chmielewskiego
SKOK im. Z. Chmielewskiego powstał w roku 1994, główną siedzibę ma w Lublinie. Kasa Zygmunta Chmielewskiego jest jedną z największych w kraju. SKOK Chmielewskiego współpracuje z innymi Kasami, zarówno krajowymi ...
Czytaj więcej
Jeśli chodzi o możliwość ulokowania pieniędzy SKOK Stefczyka oferuje kilka produktów swoim członkom: lokata o stałym oprocentowaniu „Profit", lokata o zmiennym oprocentowaniu „Fortuna", e-lokata czy Rachunek oszczędnościowy z KSO (Książeczką ...
Czytaj więcej
Najwyżej oprocentowane lokaty w SKOK Wesoła, SKOK Wołomin i Kasie Stefczyka
Oprocentowanie produktów depozytowych w SKOKach nie odbiega wiele od tego, co oferują nam aktualnie banki. Jednak zdarzają się lokaty, na których członkowie kas mogą zarobić naprawdę sporo. Poniżej prezentujemy najlepsze ...
Czytaj więcej
SKOK Chmielewskiego – pożyczki
SKOK Chmielewskiego
SKOK Stefczyka – lokaty
Najwyżej oprocentowane lokaty w SKOK Wesoła, SKOK Wołomin